Monthly Archives: september 2018

Nový komfortný senzor Tree

Príjemné teploty v kombinácii s ideálnym vzduchom – inými slovami optimálna vnútorná klíma – majú významný dopad na pohodu a ľudské zdravie. Pokiaľ teplota, vlhkosť vzduchu a kvalita vzduchu nie sú v harmónii, nebudeme se doma cítiť dobre. S pomocou komfortného senzoru môže Loxone Smart Home spoľahlivo monitorovať všetky dôležité dáta ako teplota, vlhkosť a…
Viac info