Nový komfortný senzor Tree

Príjemné teploty v kombinácii s ideálnym vzduchom – inými slovami optimálna vnútorná klíma – majú významný dopad na pohodu a ľudské zdravie. Pokiaľ teplota, vlhkosť vzduchu a kvalita vzduchu nie sú v harmónii, nebudeme se doma cítiť dobre.

S pomocou komfortného senzoru môže Loxone Smart Home spoľahlivo monitorovať všetky dôležité dáta ako teplota, vlhkosť a hladina CO2, a vďaka tomu sám zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie.

Pre viac informácií kliknite sem

 

Comments are closed.